Всеукраїнською конференцією відзначили в ДІКЗ “Межибіж” 100-річчя початку Української революції

IMG_1150

У Всеукраїнську конференцію переріс круглий стіл “Українська революція 1917-1921 рр.: передумови, процеси, наслідки, уроки”, який відбувся 24 березня 2017 р. у Меджибізькій фортеці. У науковому форумі до 100-річчя драматичних подій, в яких народжувалася суверенна Україна, взяли участь 103 науковці і краєзнавці, серед яких 15 докторів і 48 кандидатів наук. До Меджибожа приїхали науковці Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, науково-дослідницьких, музейних установ і ВИШів Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Львова та інших міст (разом 12 обласних центрів, 29 населених пунктів). Найчисельніше представництво на конференції забезпечив співорганізатор конференції Кам’янець-Подільський Національний університет ім. І. Огієнка.

Тематика доповідей охоплювала широке коло різноманітних аспектів подій 100-річної давнини на уламках імперії – від загальних питань, як от щодо визначення терміну й хронологічних меж Української революції та Української державності (д. і. н. Павло Гай-Нижник, НДІ українознавства МОН України) чи осмислення перебігу подій і уроків Української національно-демократичної революції в сучасній вітчизняній науковій і краєзнавчій літературі (д. і. н. Анатолій Філінюк, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Jгієнка), до деталізації аспектів, наприклад, у доповіді “Українське державотворення 1917-1921 рр. крізь іноетнічну призму” (д. і. н. Микола Лазарович, Тернопільський національний економічний університет).

Гість конференції заступник Хмельницького міського голови Галина Мельник у виступі зазначила, що, на її переконання, 100 років тому відбулася не спроба побудови з нуля, а історичний етап відновлення української державності. Він закономірно перейшов у набуття Україною незалежності у 1991 році, а розпочався у часи Київської Русі і ще раніше. При Хмельницькій міській раді створено робочу групу з вивчення подій 1917-1920 рр. у м. Проскурові (так називався раніше Хмельницький), члени якої також були учасниками конференції в ДІКЗ “Межибіж”.

У багатьох доповідях знайшли відображення події 1917-1921 рр. на Поділлі і у Меджибожі, адже на теренах краю неодноразово перетнулися устремління політиків та військових, амбіції імперій та долі простих людей, які намагалися вибороти свою власну Україну.

За підсумками Всеукраїнської конференції, якою Державний історико-культурний заповідник “Межибіж” відкрив цикл заходів на пошану 100-річчя Української революції, буде видано додаткове число Наукового вісника “Межибіж”. Наступною ж науковою подією, яка пов’язана з бурхливим і суперечливим 1917 роком, буде круглий стіл “Українське військо ХХ-ХХІ століть”, присвячений 100-річчю формування у Меджибожі 1-го Українського корпусу під командуванням Павла Скоропадського. Його робота запланована на 28 липня 2017 року.