Notice: Function WP_Object_Cache::add was called incorrectly. Cache key must not be an empty string. Будь ласка, перегляньте Виправлення помилок у WordPress для більш детальної інформації. (Це повідомлення додане у версії 6.1.0.) in /home/mezhibozh/domains/mezhibozh.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 5905

Українська революція 1917–1921 рр.: передумови, процеси, наслідки, уроки

 

До 100-річчя початку Української революції 1917-1921 рр. управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації та Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» спільно з Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка і Хмельницькою обласною організацією Національної спілки краєзнавців України 24 березня 2017 року о 10.00 проводять круглий стіл «Українська революція 1917–1921 рр.: передумови, процеси, наслідки, уроки».

 

Робота планується за такими напрямами:

  1. Революційні процеси на Поділлі та в Меджибожі в другій половині ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст.
  2. Українське державотворення 1917-1921 рр.: концепції та проблеми.
  3. Міждержавні стосунки доби Української революції. Україна на перетині геополітичних інтересів та імперських амбіцій.
  4. Особистості Української революції на Поділлі та в Меджибожі.
  5. Культура та освіта в добу революції 1971-1921 рр.
  6. Економіка, господарство, повсякденне життя в Україні 19171921 рр.
  7. Етнонаціональні та етноконфесійні стосунки доби Української революції революції.
  8. Події Української революції 19171921 рр. в сучасній науковій літературі. Історіографія та джерелознавство.
  9. Тематика Української революції 19171921 рр. і державотворчих процесів у експозиціях музеїв України.
  10. Рецензії, повідомлення

 

Заявлені тематичні блоки не є вичерпними і можуть доповнюватися.

 

Робочі мови – українська, польська, російська.

Оргкомітет приймає наукові доповіді з обов’язковим дотриманням таких вимог: обсяг до 16 сторінок формату А-4 (стиль «звичайний», формат Word розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,0, вирівнювання – по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє 20 мм, ліве – 30, праве – 15), наявність анотації і ключових слів (3-10 слів) мовою статті та англійською мовою. Оргкомітет залишає за собою право відхилення статей, поданих з недотриманням визначених вимог. Можливі додатки – ілюстрації у форматі JPEG, роздільна здатність не менше 300 dpi, підписи до них. Посилання на джерела подаються в квадратних дужках [1], [2, с.3], [4, арк.5], [6; 7]. Список використаних джерел подавати в порядку згадування в тексті і відповідно до вимог ДСТУ щодо бібліографічного опису джерел та літератури.

 

Увага! Матеріали круглого столу будуть видані як у друкованому вигляді у періодичному виданні «Науковий вісник «Межибіж» (ISSN 2519-2612), так і в електронному вигляді. У зв’язку з цим кожному автору необхідно ознайомитися з умовами Ліцензійного договору про передачу ДІКЗ «Межибіж» невиключної ліцензії, яка дає право на використання твору (опубліковано за посиланням: https://www.facebook.com/ notes/державний-історико-культурний-заповідник-межибіж/ліцензійний-договір/844682458991406 ).

За бажанням учасники круглого столу можуть опублікувати свою статтю у «Віснику Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки», що входить до переліку наукових фахових видань ДАК України (постанова президії ВАК України, бюлетень ВАК України. – 2010. – № 7; переєстровано в 2016 р.), в якому можуть публікуватись результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук за спеціальністю «історичні науки».

 

Матеріали доповідей надсилати до 17 березня 2017 року на е-mail: mezhybizh@gmail.com.

Довідкова інформація за телефонами:

моб. тел. 067-943-74-04 (Ігор Валентинович Западенко, заступник директора ДІКЗ «Межибіж» з наукової роботи).

моб. тел. 096-531-74-49 (Сергій Анатолійович Щур, секретар оргкомітету).

 

Зареєструватися можна перейшовши за цим посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuXmmnWj7anlntlxw5zX45FOIAVLH1y5muiB3QD9RghkIdKw/viewform

IMG_0001-25

На фото: Вояки українізованого 34 армійського корпусу (1 український корпус). Меджибіж, вересень 1917 р. З колекції В. Д. Подгорного

 

Всі наукові заходи ДІКЗ “Межибіж” у 2017 році