Резолюція круглого столу “Музеї в культурному ландшафті”, присвяченого 45-річчю відкриття музею в Меджибізькій фортеці та 15-річчю оголошення замкового ансамблю в смт Меджибіж Державним історико-культурним заповідником “Межибіж”

 

Ми, учасники круглого столу – представники музеїв, заповідників, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та громадських організацій, відзначаючи пам’ятні дати Державного історико-культурного заповідника “Межибіж” та готуючись до Міжнародного дня музеїв – 2016, темою якого Міжнародна рада музеїв ICOM оголошує “Музеї і культурний ландшафт”:

 1. Поділяємо переконання світової музейної спільноти, що культурний ландшафт – це не мертва природа з історичними пам’ятками, руїнами чи музейними артефактами, це є людський простір, складна еко-культурна система. Культурний ландшафт як конкретне місце в просторі є культурним ідентифікатором спільноти, що тут проживає; місце перебування спільноти визначає її особливість, специфіку, ідентичність.  
 2. Підтримуємо думку, що питання про місце музеїв і заповідників в культурному ландшафті є як можливістю, так і викликом для музеїв, оскільки змушує їх переосмислити свою місію та розбудовувати свою культурну та соціальну роль. Музеї і заповідники  володіють відповідними фахівцями і накопичили відповідний досвід, а тому зобов’язані поширити свій вплив поза свої стіни.
 3. Висловлюємо впевненість, що музеї і заповідники можуть і повинні:
 • бути авторами нових досліджень у сфері культурної спадщини та активними інститутами, які займаються захистом і консервацією культурних цінностей як усередині, так і за межами своїх стін;
 • перетворитися на центри з вивчення та інтерпретації локальної спадщини;
 • взяти на себе функції центрів, відповідальних за освіту у сфері культурної спадщини та ландшафту;
 • курувати питання захисту, збереження і розвитку природних ландшафтів, а також займатися розвитком культурного туризму;
 • зберігати історичні та культурні цінності, які є частиною ландшафту і сприяти сталому розвитку.
 1. Наголошуємо, що в умовах децентралізації влади, збільшення повноважень та зростання відповідальності місцевих громад зростає й взаємна відповідальність як музейних і заповідних установ за збереження, вивчення і популяризацію культурної спадщини, так і відповідальність громад за успішну діяльність установ, які культурною спадщиною опікуються. Адже місцевий історико-культурний спадок робить громаду громадою, а національна історико-культурна спадщина робить державу державою.
 2. Наголошуємо, що надзвичайно цінним об’єктом культурної спадщини Поділля, всієї України та Східної Європи є комплекс пам’яток Меджибізької фортеці, навколо якої впродовж століть утворився унікальний культурний ландшафт стародавнього Меджибожа, де поєдналися різні народи, культури, релігії. Це – яскраве явище світової культури, і водночас цінний науковий, навчальний і туристичний ресурс України, Хмельницької області та Меджибізької громади.
 3. Шануємо багаторічну роботу кількох трудових поколінь працівників, дослідників, реставраторів Меджибізької фортеці, схвалюємо діяльність органів влади, усіх установ і організацій, волонтерів, представників громадськості, спрямовану на відновлення та збереження цієї визначної пам’ятки.
 4. Висловлюємо надію, що діяльність з відродження, дослідження і належного використання Меджибізької фортеці та інших пам’яток буде тривати і розвиватися, сприяючи духовному, соціальному та економічному зростанню українського суспільства.

смт. Меджибіж Летичівського р-ну Хмельницької обл.
25 березня 2016 р.