Програма Всеукраїнської наукової конференції «Українська революція 1917–1921 рр.: передумови, процеси, наслідки, уроки»

ФБ Укр Революція

Програма Всеукраїнської наукової конференції «Українська революція 1917–1921 рр.: передумови, процеси, наслідки, уроки», яка відбудеться 24 березня 2017 р. в ДІКЗ “Межибіж”

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

10:00 — реєстрація

11:00 — початок пленарного засідання

13:00 — перерва на каву

13:15 — секційні засідання

15:30 — дискусія і товариська зустріч учасників конференції

Вступне слово:

Погорілець Олег Григорович, директор Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», член ICOMOS UA, голова оргкомітету

Привітання:

Трунова Ірина Миколаївна, начальник управління культури, національ-ностей, релігії та туризму Хмельницької облдержадміністрації

Демків Михайло Анатолійович, голова Меджибізької об`єднаної територіальної громади

Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, академік УАІН, директор Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України, голова Хмельницької обласної організації НСКУ

Філінюк Анатолій Григорович, доктор історичних наук, професор, завідуючий кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Заремба Олександр Олександрович, директор Кам’янець-Поді-льського державного історичного музею-заповідника

гості (за бажанням)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Голова: Філінюк Анатолій Григорович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Співголова: Гай-Нижник Павло Павлович, доктор історичних наук, завідуючий відділом історичних студій НДІ українознавства МОН України

1. Гай-Нижник Павло Павлович – д. і. н., завідуючий відділом історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. Періодизація політичної історії України початку ХХ ст.: до наукової суперечки щодо визначення терміну й хронологічних меж Української революції та Української державності

2. Погорілець Олег Григорович – директор ДІКЗ «Межибіж», член ICOMOS UA, член правління Хмельницької обласної організації НСКУ. Меджибіжчина періоду Української революції 1917–1921 рр. на сторінках районної газети «Прибузька правда» та інших радянських видань

3. Баженов Лев Васильович – д. і. н., професор, академік УАІН, керівник Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України при К-ПНУ ім. І. Огієнка, голова Хмельницької обласної організації НСКУ. Розвиток краєзнавчого руху на Поділлі та Волині в добу Української революції (1917-1921 рр.)

4. Філінюк Анатолій Григорович – д. і. н., професор, завідувач кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка. Події Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. в сучасній вітчизняній і краєзнавчій літературі: осмислення перебігу подій та уроків

5. Завальнюк Олександр Михайлович – д. і. н., професор кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка, голова спеціалізованої вченої ради Д 71.053.01. Міста Поділля у державотворчому процесі 1919–1920 рр.

6. Щур Сергій Анатолійович – к. і. н., наук. співр. ДІКЗ «Межибіж». Стратегічний Меджибіж: містечко під час Української революції 1917–1921 рр.

7. Мельничук Катерина Вікторівна – мол. наук. співр. Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника; Стецюк Вадим Борисович – к. і. н., доцент кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка. Військовий чинник в житті Меджибожа 1917–1919 рр.

8. Грубальський Євген Васильович магістр історії, вчитель історії Маначинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с. Маначин, Волочиського р-ну, Хмельницької обл.). Події в Меджибожі в добу Української революції 1917–1921 рр.

9. Чуткий Андрій Іванович д. і. н., доцент, професор кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», директор Музею історії університету. Трансформації в сфері вищої освіти України під впливом революційних подій 1917 р.

10. Заремба Олександр Олександрович директор Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Фотографії перебування в Кам’янці-Подільському місії Антанти в липні 1919 р. як джерело з історії однострою українського війська

Секція 1.

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. І РОЛЬ В НІЙ ОСОБИСТОСТЕЙ

Голова: Лазарович Микола Васильович, доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету

Співголова: Маркова Світлана Василівна, доктор історичних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

1. Маркова Світлана Василівна – д. і. н., доцент кафедри теорії та методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін ХОІППО. Реформування місцевого самоврядування та вирішення «селянського питання» урядом Директорії

2. Первий Геннадій Леонідович – к. і. н., доцент, завідувач кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету (м. Дніпро). Революційний досвід України ХХ століття

3. Ковальова Наталія Анатоліївна – к. і. н., доцент кафедри українознавства Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро). Наслідки «аграрної революції” 1917–1922 рр. в Україні: поява “нового” селянства

4. Лазарович Микола Васильович – доктор політичних наук, к. і. н., професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету. Українське державотворення 1917–1921 рр. крізь іноетнічну призму: на прикладі російської національної меншини

5. Дудко Ірина Дмитрівна – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Україна на перетині геополітичних інтересів та імперських амбіцій: досвід революцій ХХ-ХХІ ст.

6. Оніщенко Оксана Володимирівна – к. і. н., доцент Чернігівського ОІППО ім. К. Д. Ушинського: Вплив революційних подій 1917 р. на повсякденне життя населення українських губерній

7. Попов В’ячеслав Жанович – д. і. н., професор, завідувач кафедри філології та українознавства МАУП (м. Київ). Міські ринки України як дзеркало повсякденного життя городян у 1917–1920 рр.

8. Басара-Тиліщак Галина Богданівна – к. і. н., наук. співр. відділу Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України. Актуалізація історичної пам’яті у революційному повсякденні української провінції 1917 р.

9. Рябченко Ольга Леонідівна – д. і. н., доцент, завідувач кафедри історії та культурології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Повсякденне життя студентів в революційній Україні (1917–1921 рр.)

10. Скальський Віталій Валерійович – к. і. н., наук. співр. Інституту історії України НАН України. Історіографічні образи українських регіонів у добу Української революції 1917–1921 рр.

11. Яблонський Василь Миколайович – к. і. н., доцент, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень (м.Київ). Соборність України в ідеології та діяльності Державного центру УНР в екзилі (1921-1939)

12. Дацків Ігор Богданович – д. і. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації Тернопільського національного економічного університету. Становлення та розвиток зовнішньополітичної служби Української Центральної Ради

13. Сацький Павло Вікторович – к. і. н., доцент кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Організація агентурної роботи УНР на території під більшовицькою окупацією у квітні-червні 1919 р.

14. Петриченко Катерина Вікторівна – аспірантка Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м.Київ). Паспорти громадян УНР в архівних і музейних фондах України

15. Григоренко Олександр Петрович – д. і. н., професор, дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при К-ПНУ ім. І. Огієнка. Політична наука Української Центральної Ради

16. Ткач Сергій Анатолійович – к. і. н., директор Хмельницької СЗОШ №6.

Український партійно-політичний рух на Поділлі початку ХХ ст. і виклики 1917 р.

17. Федьков Олександр Миколайович – к. і. н., доцент кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка. Українська соціал-демократія на початку ХХ ст.: ідеологія, програми, організації

18. Громакова Наталя Юріївна к. і. н., доцент кафедри філософії та політології Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київської обл.). Політизація польського громадського руху на початку ХХ ст.

19. Лєбєдєва Юлія Олександрівна – к. і. н., ст. наук. співр. Науково-дослідного інституту українознавства (м.Київ). Фальсифікування змісту українознавчих досліджень державницького спрямування та їхнє згортання в умовах наступаючого тоталітаризму

20. Левчук Дмитро Володимирович – аспірант кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, юрист головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області. Павло Конопленко (Помста-Лютий) і Іван Кохан, їх повстанська діяльність на Літинщині та Летичівщині на початку 20-х років ХХ ст.

21. Шеломенцев-Терський Святослав Володимирович д. і. н., професор кафедри історії України та етнокомунікацій, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Родина Кучер-Кучерових: штрихи до персоналій волинської інтелігенції першої половини XX ст.

22. Ковальчук Володимир Миколайович – к. і. н., ст. наук. співр. Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, наук. співр. Державного архіву Служби безпеки України (м. Київ). Де Симон Петлюра перебував на Великдень 1919 року?

23. Томахів Володимир Ярославович – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету Борис Антоненко-Давидович в контексті дослідження подій Української революції 1917–1921 рр.

24. Калуцький Сергій Сергійович – мол. наук. співр. Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Дмитро Донцов про дипломатичну діяльність В’ячеслава Липинського: на основі щоденникових записів за 1918 р.

25. Попенко Ярослав Володимирович – к. і. н., доцент кафедри права Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Діяльність української дипломатичної місії в Парижі під керівництвом Г. Сидоренка

26. Скакальська Ірина Богданівна – д. і. н., доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Державотворча діяльність Бориса Козубського

27. Парандій Валентина Олександрівна – к. і. н., доцент, директор Хмельницького економіко-правового коледжу МАУП. Контр-адмірал армії УНР Володимир Савченко-Більський щодо Босфоро-Дарданельського питання і необхідність панування України на Чорному морі

28. Леськів Ірина Ярославівна – ст. наук. співр. ДІКЗ «Межибіж». Вшанування пам’яті отамана Орла: бібліографічний огляд праць про життя Якова Гальчевського

29. Зубко Ольга Євгеніївна – к. і. н., фахівець Центру міжнародних зв’язків та діяльності Вінницького національного аграрного університету. Подолянин П. І. Савицький: від Вінницького вчительського інституту через Український вищий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова в Празі до діамантової монополії “De Beers”

30. Лукашук Олександр Володимирович – наук. співр. Обласного літературно-меморіального музею М. Островського (м. Шепетівка). Як отаман Йосип Біденко проводив українізацію на Шепетівщині. Оборонні бої Корпусу Січових Стрільців на Шепетівщині у квітні-травні 1919 р.

31. Островий Володимир Михайлович – к. і. н., доцент, зав. кафедри суспільних дисциплін Хмельницької ГПА. В. О. Ґеринович на захисті інтересів УНР (за матеріалами преси 1919 р.)

32. Тинченко Ярослав Юрійович – к. і. н., заст. директора Національного військово-історичного музею України з наукової роботи. Остання сторінка охтирських гусар: Охтирський кінно-козачий полк та його доля у світлі архівно-слідчих документів, 1918–1920 рр.

33. Западенко Ігор Валентинович – заст. директора ДІКЗ «Межибіж» з наукової роботи. Події періоду Української революції 1917–1921 рр. у виданнях ДІКЗ «Межибіж». Анотований бібліографічний покажчик

Секція 2.

РЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.

Голова: Майор Ростислав Іванович, кандидат історичних наук, завідувач науково-експозиційного відділу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

Співголова: Хоптяр Андрій Юрійович, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

1. Стецюк Вадим Борисович – к. і. н., доцент кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка . Національні (неукраїнські) та іноземні формування в збройній боротьбі за Поділля 1917–1920 рр.

2. Вітюк Олександр Олегович к. і. н., ст. викладач кафедри соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна»; Герасимов Тимофій Юрійович к. і. н., докторант кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Завальнюк Костянтин Вікторович – к. і. н., гол. спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Вінницької області. Міське самоврядування на Поділлі в заключний період існування Центральної Ради (листопад 1917 р. – квітень 1918 р.)

3. Кліщинський Павло Володимирович – к. і. н., доцент кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка. Продовольча проблема на Поділлі та заходи з її вирішення урядом Директорії УНР

4. Адамський Віктор Романович – к. і. н., доцент кафедри суспільних дисциплін ХГПА. Матеріальне та фінансова становище товариств «Просвіта» на Поділлі в добу Директорії УНР

5. Ткачук Ірина Павлівна – викладач Кременецького педагогічного коледжу Кременецької обласної ГПА ім. Т. Шевченка. Кременецька «Просвіта» у період Української національно-визвольної революції 1917–1921 рр.: становлення і розвиток

6. Кундельський Валерій Васильович – аспірант кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка, викладач історії Хмельницького Технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура. Національні меншини у 1917–1921 рр. на території Поділля та Південно-Східної Волині

7. Бородій Андрій Іванович к. і. н., К-ПНУ ім. І. Огієнка. Місто Волочиськ у військових подіях Першої світової війни та в часи Української революції 1917–1921 рр.

8. Олійник Сергій Васильович – к. і. н., доцент кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка. Складні випробування грудня 1917 – квітня 1918 років (до історії Поділля доби Центральної Ради)

9. Мараєв Владлен Ростиславович – к. і. н., пров. наук. співр. Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ. «Кам’янецька доба» Військово-повітряного флоту УНР (літо – осінь 1919 р.)

10. Красносілецький Денис Павлович к. і. н., доцент кафедри суспільних дисциплін ХГПА. Другий Зимовий похід: рух Подільської групи

11. Йолтуховський Руслан Володимирович – учений секретар Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, аспірант кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка. Консервативно-монархічний рух в Летичівському повіті у 1907–1917 рр.

12. Коржик Світлана Анатоліївна – начальник відділу освіти, молоді, спорту та культури Летичівської РДА. Культура та освіта в добу революції 1917–1921 рр. на Летичівщині

13. Солтис Наталія Іванівна – методист науково-методичного центру Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Освіта у Проскурові в період Української революції 1917–1921 рр.: суспільно-політичні аспекти

14. Стрельбіцька Наталія Іванівна – ст. наук. співр. Хмельницького обласного краєзнавчого музею; Халайцан Володимир Петрович – викладач-методист ХГПА. Діяльність органів міської влади Проскурова в період УНР

15. Візнюк Вероніка Григорівна – пров. наук. співр. ДІКЗ «Межибіж». Мирослав Пінчак про боротьбу за встановлення Радянської влади на Летичівщині

16. Гончар Олена Олександрівна – головний зберігач ДІКЗ «Межибіж»

Летичівщина 1917–1919 рр. в документальній повісті Олени Осліковської «Большие события в маленьком городе»

17. Хоптяр Андрій Юрійович – к. і. н., пров. наук. співр. Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

Діяльність осередків політичних партій у Кам’янці-Подільському в 1905-1907 рр.

18. Старенький Ігор Олександрович – к. і. н., пров. наук. співр. Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, асистент кафедри історії України та етнокомунікації, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»; Болтанюк Петро Анатолійович – магістр історії, завідувач сектору «Музей старожитностей» Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. До питання охорони Старого замку в Кам’янці-Подільському в період Української національно-демократичної революції

19. Блажевич Юрій Іванович – к. і. н., доцент кафедри суспільних дисциплін ХГПА, голова Хмельницької міської організації НСКУ. Подільське духовенство в боротьбі за українізацію православного життя на теренах краю (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.)

20. Майор Ростислав Іванович – к. і. н., завідувач науково-експозиційного відділу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Національна свідомість українців Закарпаття у період національно-визвольної боротьби 1918–1919 рр.

21. Магась-Демидас Юлія Іванівна – к. і. н., доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства, Житомирського державного університету ім. І. Франка. Суспільні фактори зародження кооперативного руху Правобережної України у другій половині ХІХ ст.

22. Савченко Ольга Олександрівна – к. і. н., ст. викладач кафедри історії України та етнокомунікацій, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Становлення української кооперації на початку ХХ століття (на прикладі Східної Галичини)

23. Комарова Ольга Олегівна – аспірант кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка. Розвиток української кооперації впродовж 19171920 рр. на прикладі діяльності братів Доманицьких

24. Стамбол Ігор Іванович – к. і. н., мол. наук. співр. Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ). Тема Української революції в друкованій та епістолярній спадщині І. Л. Липи

25. Кучеренко Світлана Володимирівна – заст. голови правління Благодій-ного Фонду ім. І. та Юрія Лип. Українська революція у біографії й творчості Юрія Липи

26. Магась В’ячеслав Олегович к. і. н., доцент, докторант кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка. Всеросійський селянський союз на Поділлі в роки Першої російської революції

27. Молдавський Роман Леонідович – к. і. н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. Наративні джерела з історії Української національної революції на півдні України

28. Шугальова Інна Михайлівна – к. і. н., доцент кафедри історії України Запорізького національного університету. Вплив революційних подій початку ХХ ст. на церковне життя Південної України

29. Білай Юрій Вікторович – аспірант кафедри історії та філософії Бердянського державного педагогічного університету. Суспільно-політичний вплив державоохоронних органів Білого руху на півдні України (1918-1920 рр.)

30. Саєнко Валерій Миколайович – керівник археологічної групи Токмацького краєзнавчого музею. Усна історія про Махновщину у Запорізькій області

31. Сокульський Арнольд Леонідович – д. і. н. перший дирпектор Національного заповідника «Хортиця», Сокульський Євген Арнольдович.

Нестор Махно і Матвій Григор’єв – українські національні герої: історичні перипетії та уроки сьогодення

32. Приказюк Олександр Олексійович – здобувач кафедри історії України К-ПНУ ім. І. Огієнка. Григор’євський повстанський рух

33. Мороз Віктор Степанович – к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та підприємництва ХНУ; Мороз Володимир Степанович – ст. викладач Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. Події Української революції 1917–1921 рр. на Поділлі

34. Григоренко Тетяна Олександрівна – ст. наук. співр. Черкаського обласного краєзнавчого музею. Створення та діяльність комітетів бідноти та комітетів незаможних селян у 1918–1920 рр. на Черкащині

35. Захарчук Ірина Вікторівна – наук. співр. ДІКЗ «Буша» (с. Буша Вінницької обл.) Ямпільчани у вихорі подій 1918–1919 рр.

36. Міщанин Віктор Данилович к. і. н., пров. наук. співр. Національного музею-заповідника українського гончарства, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАНУ (смт. Опішня олтавської обл.). Про українське віче в Малих Будищечках й Опішньому та його учасників (До сторіччя початку Української революції 1917–1921 рр.).

37. Дзьоник Віктор Васильович – ст. наук. співр. відділу охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій обл.. Майнгардт-Гоголь Наталія Максиміліанівна – ст. наук. співр. відділу охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій обл., Шпаковський Сергій Михайлович – зав. відділу охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій обл. Пам’ятки та об’єкти культурної спадщини доби Української революції 1917–1921 рр. на території Хмельницької області

38. Поливко Олег Миронович – голова Бережанського міського товариства Асоціації філателістів України, наглядач Обласного комунального музею Богдана Лепкого. Видатні постаті в Українській революції 1917–1921 рр. мовою філателії

39. Ноздріна Людмила Федорівна – директор Бердянського краєзнавчого музею; Перина Христина Олегівна – ст. наук. співр. Бердянського краєзнавчого музею; Наукова концепція експозиції Бердянського краєзнавчого музею «Бердянськ у період 1917–1921 рр.»

40. Пугач Наталія Олегівна – ст. наук. співр. історичного музею Кам’янського ДІКЗ. Популяризація теми національно-визвольної боротьби 1917–1922 рр. у Кам’янському державному історико-культурному заповіднику

41. Висоцька Лариса Григорівна наук. співр. Кам`янського ДІКЗ (м. Кам`янка Черкаської обл.). Визвольна боротьба 1917–1922 рр. та діяльність Холодноярської повстанської організації: історія та етапи створення музейної експозиції