Програма ХV науково-краєзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: досягнення та тенденції розвитку охорони, дослідження та реставрації пам`яток історії і архітектури Східної Європи»

Програма ХV науково-краєзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: досягнення та тенденції розвитку охорони, дослідження та реставрації пам`яток історії і архітектури Східної Європи», яка проходить 24 червня 2016 року у Державному історико-культурному заповіднику«Межибіж»

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
науково-краєзнавчої конференції

24 червня (п’ятниця)
09-00 – 10-30 Зустріч, реєстрація та розміщення учасників науково-краєзнавчої конференції
09-00 – 10-30 Ознайомлення з історією Меджибізької фортеці та пам’ятками культурної спадщини стародавнього містечка Меджибіж
10-30 – 13-00 Відкриття конференції. Пленарне засідання
13-00 – 13-30 Перерва на чай/каву
13-00 – 13-30 Презентації:
• монографії С. М. Єсюніна «Міста Подільської губернії у другій половині XIX – на початку XX ст.»
• виставки наукових вісників із проблем регіональної історії та пам’яткознавства «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» та інших видань з історії містечка та фортеці
13-30 – 15-30 Пленарне засідання (продовження)
15-30 Дискусія і товариська зустріч учасників конференції
16-30 Від’їзд учасників конференції

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вступне слово:
● Погорілець Олег Григорович, директор Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», член ICOMOS UA, голова оргкомітету
Привітання:
● Трунова Ірина Миколаївна, начальник управління культури, національ-ностей, релігії та туризму Хмельницької облдержадміністрації
● Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, академік УАІН, директор Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України, голова Хмельницької організації НСКУ
● Демків Михайло Анатолійович, голова Меджибізької об`єднаної тери-торіальної громади
● гості (за бажанням)

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Голова: Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, голова Хмельницької організації НСКУ
Співголова: Погорілець Олег Григорович, директор ДІКЗ «Межибіж», член ICOMOS UA

1. Баженов Л.В. (м. Кам`янець-Подільський)
ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК «МЕЖИБІЖ» – ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ ТА ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ (2008-2016 рр.)

2. Погорілець О.Г. (смт Меджибіж)
РЕСТАВРАЦІЯ ПАЛАЦУ СЕНЯВСЬКИХ У МЕДЖИБІЗЬКІЙ ФОРТЕЦІ: ДОСЛІДЖЕННЯ, КОНЦЕПЦІЇ, МУЗЕЄФІКАЦІЯ

3. Погорілець О.Г. (смт Меджибіж)
ІКОНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО РЕСТАВРАЦІЇ МЕДЖИБІЗЬКОЇ ФОРТЕЦІ

4. Мицик Ю.А., Тарасенко І.Ю. (м. Київ)
ДЕЩО З ІСТОРІЇ СТАРОГО МЕДЖИБОЖА

5. Джевенас Г. (м. Вільнюс, Литва)
ВОССОЗДАНИЕ ДВОРЦА ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ ЛИТОВСКИХ В ВИЛЬНЮСЕ

6. Баженова С.Е. (м. Кам`янець-Подільський)
СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІД-НИКА «МЕЖИБІЖ» З ВІДДІЛЕННЯМ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦIО-НАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА (2010-2016 рр.)

7. Блажевич Ю.І. (м. Хмельницький)
НЕЗАБУТНІ ЗУСТРІЧІ З МИТРОПОЛИТОМ ВОЛОДИМИРОМ (САБОДАНОМ) – ПОКРОВИТЕЛЕМ ВІДРОДЖЕННЯ ПРАВО-СЛАВНОГО ЖИТТЯ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ

 

Секція 1.
«ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, ОХОРОНА ТА ВИКОРИСТАННЯ ПАМ`ЯТОК»

Голова: Лукашук Валентина Сергіївна, головний спеціаліст з охорони культурної спадщини управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької ОДА
Співголова: Шпаковський Сергій Михайлович, завідувач відділу охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області, член ICOMOS UA

1. Квизикявічюс Л. (м. Вільнюс, Литва)
СИСТЕМА ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЛИТВЕ

2. Квизикявічюс Л. (м. Вільнюс, Литва)
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АУТЕНТИЧНОСТИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

3. Лукашук В.С. (м. Хмельницький)
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ НА ПАМЯТКАХ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

4. Западенко І.В. (смт Меджибіж)
ПАЛАЦ СЕНЯВСЬКИХ-ЧАРТОРИЙСЬКИХ У МЕДЖИБОЖІ І ПАЛАЦ БЕТЛАНОВЦЕ (СЛОВАЧЧИНА): СПІЛЬНА ТИПОЛОГІЯ ТА ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

5. Візнюк В.Г. (смт Меджибіж)
ІКОНО- І ФОТОГРАФІЧНА ГАЛЕРЕЯ ПАЛАЦУ СЕНЯВСЬКИХ-ЧАРТОРИЙСЬКИХ У МЕДЖИБІЗЬКІЙ ФОРТЕЦІ

6. о. Леськів П., Леськів І.Я. (смт Меджибіж)
ХРОНОЛОГІЯ РЕСТАВРАЦІЇ ЗАМКОВОЇ ЦЕРКВИ У 2006-2015 РОКАХ

7. Леськів І.Я. (смт Меджибіж)
ОПИС ДОКУМЕНТАЦІЇ З РЕСТАВРАЦІЇ ПАЛАЦУ СЕНЯВСЬКИХ-ЧАРТОРИЙСЬКИХ У ФОНДАХ ДІКЗ «МЕЖИБІЖ»

8. Вєтров В.С. (смт Меджибіж)
АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ У ПАЛАЦІ СЕНЯВСЬКИХ-ЧАРТО-РИЙСЬКИХ

9. Гончар О.О. (смт Меджибіж)
МЕДЖИБІЖ НЕ СТАВ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИМ ЗАПОВІД-НИКОМ. ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ`ЯТОК СМТ МЕДЖИБІЖ

10. Петраш І.Г. (м. Хмельницький)
ОХОРОНА ТА ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАД-ЩИНИ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В АСПЕКТІ ПАМ`ЯТКО-ОХОРОННОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

11. Коржик С.А. (м. Летичів)
ЛЕТИЧІВСЬКИЙ ЗАМОК: ПОГЛЯД КРІЗЬ ВІКИ

12. Дуда С.М. (м. Львів), Закусов М.Б. (м. Стрий), Шлемкевич С.Л. (м. Львів)
ПАРКОВА ЗОНА ЯК ЕЛЕМЕНТ ВПОРЯДКУВАННЯ МАГНАТСЬКОЇ САДИБИ (НА ПРИКЛАДІ ПІДГІРЦІВСЬКОГО ПАЛАЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСУ

13. Гудзій О.В. (м. Ржищів)
РЖИЩІВСЬКИЙ ЗАМОК XVI-XVIIІ СТОЛІТЬ

14. Маярчак С. П. (м. Хмельницький)
БАКОТСЬКИЙ СКЕЛЬНИЙ МОНАСТИР

15. Мороз В.С. (м. Хмельницький), Мороз В.С. (м. Дніпро)
БУДІВНИЦТВО, РУЙНАЦІЯ ТА ПОСТАННЯ З РУЇН СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ

16. Пагор В.В. (м. Кам`янець-Подільський)
МІСТОБУДІВНА ЕВОЛЮЦІЯ КАМ`ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО В КІНЦІ 1940-х – 1960 рр.

17. Кулішова А.А., Пагор В.В. (м. Кам`янець-Подільський)
ОБОРОННІ УКРІПЛЕННЯ XVI-XVII СТОЛІТЬ ПІВДЕННОГО ДВОРУ СТАРОЇ ФОРТЕЦІ В КАМ`ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ

18. Кукса Н.В. (м. Чигирин)
АРХЕОЛОГІЧНІ СТУДІЇ У ЦЕРКВІ СВЯТОГО ПРОРОКА ІЛІЇ В СУБОТОВІ В СЕРЕДИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

19. Ганусевич Н.З. (м. Збараж)
ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ СМТ МИКУЛИНЦІ: ІСТОРІЯ, БУДІВНИЦТВО, ЗАНЕПАД ТА ПОСТАННЯ З РУЇН

20. Чайка В.І. (м. Збараж)
З ДОСВІДУ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ПРИСТОСУВАННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЗАМКІВ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ СЕМІНАРІВ 2009-2015 РОКІВ)

21. Крохмальна Т.І. (м. Збараж)
КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ «БОСИХ КАРМЕЛІТІВ» У ВИШНІВЧИКУ

22. Шпаковський С.М. (м. Хмельницький)
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МЕЖ ТЕРИТОРІЙ, ЗОН ОХОРОНИ ТА РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ПАМ`ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ У МЕДЖИ-БІЗЬКОМУ АРХЕОЛОГІЧНОМУ МІКРОРЕГІОНІ – КУРГАНІВ БІЛЯ СЕЛА СТАВНИЦЯ ТА ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО ЗАМЧИЩА РАКОЧІ

23. Дзьоник В.В., Шпаковський С.М. (м. Хмельницький)
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ`ЯТОК ТА ОБ`ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

24. Григоренко Т.О. (м. Черкаси)
ПАЛАЦ ДАХОВСЬКИХ НА ЧЕРКАЩИНІ: ДАВНЯ ІСТОРІЯ ТА СУМНА ПЕРСПЕКТИВА

25. Харлан О.В. (м. Київ)
ДО ПИТАННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ФОРТИФІКАЦІЙ XVIII СТ. НА ОКОЛИЦІ СЕЛА БРАГА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

26. Стрельбіцька Н.І., Халайцан В.П. (м. Хмельницький)
ПАЛАЦОВО-ПАРКОВІ КОМПЛЕКСИ ПОДІЛЛЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, СЬОГОДНІШНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

27. Панкова О.П. (м. Ізмаїл)
СРЕДНЕВЕКОВАЯ МЕЧЕТЬ – АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ИЗМАИЛА

28. Скоропляс Н.І. (м. Збараж)
ЗОЛОТОПОТОЦЬКИЙ ЗАМОК В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ І ПРИСТОСУВАННЯ

29. Завальнюк К.В., Вітюк О.О., Герасимов Т.Ю. (м. Вінниця)
«ВІННИЦЬКІ МУРИ» В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 РОКІВ

30. Майба І.Б. (м. Збараж)
ФОРТЕЦЯ У ПІДЗАМОЧКУ ЯК ФОРТИФІКАЦІЙНЕ УКРІПЛЕННЯ ПОЧАТКУ ХVІІ СТОЛІТТЯ НА БУЧАЧЧИНІ І ЯК ПРИКЛАД ОБОРОННОЇ АРХІТЕКТУРИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

31. Павлик Н.М. (м. Переяслав-Хмельницький)
МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА В ПЕРЕЯСЛАВІ: ПРОБЛЕМИ ПРИСТО-СУВАННЯ ТА КУЛЬТУРНО-ОХОРОННОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ

32. Марціяш Н.В. (м. Збараж)
КОМПЛЕКС ФОРТИФІКАЦІЙНИХ УКРІПЛЕНЬ МІСТЕЧКА ЗАЛІЗЦІ: СТВОРЕННЯ, ЗАНЕПАД ТА ПРИСТОСУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

33. Климчук А.М. (м. Рівне)
БУЧАЦЬКА РАТУША – ВИЗНАЧНА ПАМ`ЯТКА УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО

34. Шевчик І.С. (м. Чернігів)
ЧЕРНІГІВСЬКА ЦЕРКВА СВЯТОЇ КАТЕРИНИ: ІСТОРІЯ ПЕРЕБУДОВ ТА РЕМОНТІВ БАРОКОВОГО СОБОРУ XVIII СТОЛІТТЯ

35. Сергєєв С.М. (м. Чернігів)
СТАН УКРІПЛЕНЬ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ КІНЦЯ ХVIІ – СЕРЕДИНИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ

36. Петрович В.В., Качковська Л.Р. (м. Луцьк)
ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИ-НИ У ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ`Я-ТОК СТАРОВИНИ І МИСТЕЦТВА

37. Іваночко В.М. (м. Хотин)
ВІД БОЙОВОЇ ТВЕРДИНІ ДО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА

38. Брегін О.Б (м. Збараж)
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗАНЕПАДУ ФОРТЕЦІ «ОКОПИ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ». ЯБЛОНОВСЬКИЙ ЯН СТАНІСЛАВ ЯК НАЙВАЖЛИВІША ПОСТАТЬ У БУДІВНИЦТВІ ОБОРОННОЇ ФОРТЕЦІ В СЕЛІ ОКОПИ

39. Мазуранчик З.Ф. (м. Збараж)
МОНАСТИР СВЯТОГО ОНУФРІЯ – НЕВІД`ЄМНА СКЛАДОВА ЛІТОПИСНОГО ЗБАРАЖА

40. Старенький І. О. (м. Кам`янець-Подільський)
ОХОРОННІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2015 РОКУ В КАМ`ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ

41. Кух О.М., Стецюк В. Б. (м. Кам`янець-Подільський)
ОБОРОННІ СИНАГОГИ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ

42. Стецюк В.Б. (м. Кам`янець-Подільський)
ПОЛКОВІ ХРАМИ «ТИПОВОГО ПРОЕКТУ» НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ).

43. Парацій В.М. (м. Бережани)
БЕРЕЖАНСЬКИЙ ЗАМКОВИЙ КОМПЛЕКС СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПАМ`ЯТОК НА ФОНІ ПРОФАНАЦІЙ ТА ПОЗИТИВНИХ АКЦЕНТІВ

44. Парацій В.М. (м. Бережани)
ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ ЯК ОБ`ЄКТИ МУЗЕЄФІКАЦІЇ (З ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ 1920-1930 – х РОКІВ)

45. Баженов О. Л. (м. Кам`янець-Подільський)
ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧАТКІВ ІСТОРІЇ МЕДЖИБОЖА ТА ІНШИХ ЛІТОПИСНИХ МІСТ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧАСУ В МЕЖИРІЧЧІ ДНІСТРА, ПІВДЕННОГО БУГУ І ГОРИНІ

46. Чупира В.В. (м. Хмельницький)
ПРАВОСЛАВНІ ХРАМИ ОБОРОННОЇ АРХІТЕКТУРИ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ХІХ СТОЛІТТІ (ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ)

47. Мороз В.С. (м. Хмельницький), Мороз В.С. (м. Дніпро)
ПАЛАЦ В СЕЛІ ІВАШКІВЦІ: ВІД РОЗКВІТУ ДО РУЙНАЦІЇ

Секція 2.
«ПАМ`ЯТКИ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ ЛАНДШАФТІ: ЧАС, ПРОСТІР, СОЦІУМ, ОСОБИСТОСТІ»

Голова: Хоптяр Юрій Анатолійович, кандидат історичних наук
Співголова: Єсюнін Сергій Миколайович, кандидат історичних наук

1. Западенко І.В. (смт Меджибіж)
ФОРТЕЦЯ У КУЛЬТУРНОМУ ЛАНДШАФТІ МЕДЖИБОЖА. ПІДСУМКИ КРУГЛОГО СТОЛУ ДО 45-РІЧЧЯ ПЕРШОГО МУЗЕЮ У ФОРТЕЦІ І 15-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ЗАПОВІДНИКА

2. Церклевич В.С. (м. Хмельницький), Западенко І.В. (смт Меджибіж)
«ІСТОРІЯ КОХАННЯ» МЕДЖИБІЗЬКОЇ ФОРТЕЦІ: ЛІТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНІ ДОСЛІДИ ВІДТВОРЕННЯ ДУХУ ЕПОХ

3. Візнюк В.Г. (смт Меджибіж)
ДО 45-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ У МЕДЖИБІЗЬКІЙ ФОРТЕЦІ: ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ І ФАКТІВ.

4. Грімалаускайте Д. (м. Вільнюс, Литва)
ВИЛЬНЮССКИЕ ЗАМКИ В НУМИЗМАТИКЕ, БОНИСТИКЕ И ФАЛЕРИСТИКЕ

5. Григорчук М.М. (м. Хмельницький)
БУДІВНИЦТВО КУЛЬТОВИХ СПОРУД НІМЦЯМИ-МЕНОНІТАМИ НА ПОДІЛЛІ В КІНЦІ XVIII – ХІХ СТОЛІТТЯ

6. Безпалько В.В. (м. Боярка)
ІСТОРІЯ ОДНОГО КОНТРАКТУ: ДОКУМЕНТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІТАЛІЙСЬКИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ У ЛУЦЬКУ ПОЧАТКУ XVII СТОЛІТТЯ

7. Федоришин М.В. (с. Пересопниця, Рівненська обл.)
ПЕРШОКНИГА У ЗАСЛАВІ

8. Мороз В.С. (м. Хмельницький), Мороз В.С. (м. Дніпро)
ОЛЬГА РОМАНОВА – ШЕФ 12-го ОХТИРСЬКОГО ГУСАРСЬКОГО ПОЛКУ

9. Підставка Р.В. (м. Збараж)
БОЛОХІВСЬКА ЗЕМЛЯ І ЗБАРАЖ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ І ГЕНЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

10. Задорожнюк А.Б. (м. Кам`янець-Подільський)
РЕМІСНИЧИЙ РОЗВИТОК МІСТЕЧОК ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

11. Юрченко С. Б. (м. Київ)
КЛЕМЕНС ФЕСІНГЕР У ЯНОВІ

12. Акмен І. Р., Куценко Т.Д., Галут Ж.Х. (м. Харків)
ПЕТРО ЖОЛТОВСЬКИЙ. МАНДРІВКА ДО МЕДЖИБОЖА

13. Шпаковський С. М., Семенчук С.О., Григоренко О.П. (м. Хмельницький)
НАУКОВО-АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ПАМ`ЯТКООХОРОНЦЯ, ДОСЛІДНИКА, КРАЄЗНАВЦЯ І.Р. МИХАЛЬЧИШИНА (ДО 75-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ)

14. Монастирський Д. А. (м. Хмельницький), Тюрін І.Ю. (м. Хмельницький)
«У МАЙБУТНЄ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ»: ВОЛОНТЕРСТВО У ЗБЕРЕЖЕННІ ПАМ’ЯТОК

15. Хоптяр Ю.А. (м. Кам`янець-Подільський)
ІНФРАСТРУКТУРА ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

16. Стеньгач Н.О. (м. Хмельницький)
ПОДІЛЛЯ В ШЛЯХЕТСЬКІЙ ІДЕОЛОГІЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ

17. Моздір В.В. (м. Кам`янець-Подільський)
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ВИРОБНИ-ЧОЇ КУЛЬТУРИ ПОДІЛЬСЬКОГО КРАЮ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

18. Артюх В.С., Дутка І.І., Пущінська І.Б. (м. Львів)
ДЕЯКІ ПРИЗАБУТІ АРХЕОЛОГІЧНІ ВІДКРИТТЯ МИНУЛИХ СТОЛІТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ І ПРИВАТНЕ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ`ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

19. Саєнко В.М. (смт Меджибіж)
АРХІТЕКТУРНІ ДЕТАЛІ ЗОЛОТООРДИНСЬКОГО ПЕРІОДУ У ВТОРИННОМУ ВИКОРИСТАННІ (НА ПРИКЛАДІ МАТЕРІАЛІВ З ФОНДІВ ДІКЗ «МЕЖИБІЖ»)

20. Філімонова М.М., Перепелиця М.В. (м. Старокостянтинів)
ІСТОРІЯ ДОМІНІКАНСЬКОГО ОРДЕНУ В СТАРОКОСТЯНТИНОВІ

21. Єсюнін С.М. (м. Хмельницький)
З ІСТОРІЇ МЕДЖИБІЗЬКОГО ГАРНІЗОНУ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: 48-й ОДЕСЬКИЙ ПІХОТНИЙ ПОЛК

22. Михайлова С.В., Западенко Л.П. (м. Хмельницький)
ДИТЯЧИЙ БУДИНОК №3

23. Шпак М.О. (м. Кривий Ріг)
СИНАГОГА ВЧОРА І СЬОГОДНІ: ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНИХ ЄВРЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ НА КРИВОРІЖЖІ

24. Остафійчук О.В. (м. Хотин)
КОЛЕКЦІЇ ПРЕДМЕТІВ XVII – XIX СТОЛІТЬ З ФОНДІВ ДІАЗ «ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ»

25. Мельничук К.В., Стецюк В.Б. (м. Кам`янець-Подільський)
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПОДІЛЛЯ В ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ ЄВРЕЇВ В РОСІЇ (м. МОСКВА)

26. Казанцев Д.Ю. (м. Хмельницький)
ПРОСКУРІВ НА СТАРИХ ПОШТІВКАХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

27. Задорожнюк В.Л. (м. Камянець-Подільський)
ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБУДОВИ МІСТЕЧОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ XVIII – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ У ПРАЦЯХ ВОЛОДИМИРА СІЧИНСЬКОГО

28. Оліпер С.І. (м. Кам’янець-Подільський)
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ В МІСТЕЧКАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В 90-х РОКАХ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

29. Орловський Л. О. (м. Кам’янець-Подільський)
РОЛЬ І МІСЦЕ ЄВРЕЙСЬКИХ ОБЩИН В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ МІСТЕЧОК ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

30. Напиткін В.М. (м. Хмельницький)
ПРОЕКТ СИМВОЛІКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ МЕДЖИБІЗЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

31. Западенко І. В. (смт Меджибіж)
СТВОРЕННЯ ГРАФІЧНОЇ «МАТРИЦІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» ЯК СПОСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ І АНАЛІЗУ КУЛЬТУРНОГО СПАДКУ ПОСЕЛЕНЬ

32. Дячок В.В. (м. Хмельницький)
СТАН ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВНИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ У 80-90-х РОКАХ ХІХ СТОЛІТТЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ РЕВІЗІЙ ТА ОБСТЕЖЕНЬ ПРИХОДІВ ПОДІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ)

33. Дубіцька В.Д. (м. Київ)
ІСТОРІЯ НАДХОДЖЕНЬ НУМІЗМАТИЧНИХ ПАМ`ЯТОК НМІУ (КОЛЕКЦІЯ РУСЬКИХ УДІЛЬНИХ МОНЕТ)

34. Сердунич Л.А. (смт Стара Синява)
ДРЕВНІ ПОСЕЛЕННЯ НА СТАРОСИНЯВЩИНІ, ЇХ ТОПОНІМІКА

35. Лункіна О.М. (м. Хмельницький)
ПОДІЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ (ПОДІЛЬСЬКЕ КНЯЗІВСТВО) І КНЯЗІ КОРІАТОВИЧІ У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНИ

36. Шамраєва А. М. (м. Київ)
ПАМ’ЯТКИ ТА ОБ’ЄКТИ ЛІТОПИСНОГО ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНУМІСТА

37. Шамраєва А. М. (м. Київ)
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА ХІХ ст. ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЗА ЧАСІВ Т.Г. ШЕВЧЕНКА