ПОЛОЖЕННЯ про Третій музейний форум «Музей: храм муз – 2017»

Форум анонс

Музейний форум «Музей: храм муз» є традиційним щорічним відкритим зібранням музейних і заповідних закладів з усіх регіонів України, під час якого учасникам форуму, відвідувачам стародавнього Меджибожа, журналістам, науковцям демонструються кращі зразки музейної діяльності за минулий рік, відбувається обмін досвідом, налагоджуються міжмузейні зв’язки і особисті професійні контакти.

Музейний форум «Музей: храм муз» відбувається у стінах Меджибізької фортеці, яка височить у мальовничому місці при злитті Південного Бугу та Бужка. Меджибіж – найдавніше місто Подільського краю, у якому перетинається історія Русі, Великого Князівства Литовського, Речі Посполитої та України. Історія та культура Меджибожа увібрали у себе дивовижне поєднання спадщини кількох народів та релігій. Тому недаремно саме сюди щороку приїздять і туристи, і діячі музейництва, щоб відчути енергію місця, яке дихає історією.

 

І. Загальні положення

 1. Метою Третього музейного форуму «Музей: храм муз – 2017» (далі – форум) є: збереження та популяризація музейних колекцій та проектів, демонстрація сучасного рівня майстерності музейних фахівців, кращих зразків з досвіду наукової, експозиційної, виставкової, просвітницької, поліграфічної, мультимедійної діяльності музеїв, привернення уваги громадськості до діяльності музеїв України, проблем збереження історико-культурної спадщини нації, виховання патріотизму, національної гідності, поваги до віковічних культурних традицій українського народу та інших народів, які мешкають на території України.
 2. Організатором форуму виступає Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» за підтримки управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації.
 3. Учасниками форуму можуть бути: зареєстровані державні, комунальні, громадські, приватні музеї та інші установи, що здійснюють експозиційну діяльність в галузі культури та мистецтва.
 4. Форум проводиться впродовж трьох днів 9, 10 та 11 червня 2017 року на базі Державного історико-культурного заповідника «Межибіж».
 5. Для участі у форумі необхідно до 19 травня 2017 року подати заявку та конкурсні матеріали на електронну адресу: forummezhybizh@gmail.com
 6. Проживання, транспортування конкурсних матеріалів експозицій і проїзд представників музеїв здійснюється за рахунок учасників форуму. Організатори забезпечують бронювання місць для проживання за попереднім погодженням з учасниками.
 7. Організатори забезпечують експозиційні площі, медіа-підтримку, рекламу форуму.

ІІ. Тематика форуму та порядок проведення

 1. До участі у форумі приймаються музейні продукти, які відповідають одному з наступних тематичних напрямків (номінацій):
 • Музей як туристичний продукт (з нагоди прошголошення ООН 2017 року Роком сталого розвитку туризму);
 • Інтерактивний музейний проект;
 • Музей і діти;
 • Музей у співпраці з територіальними громадами;
 • Музей у міжнародній співпраці;
 • Музей у співпраці з закладами і колективами культури;
 • Музей для людей з обмеженими можливостями і соціально незахищених;
 • Музей у співпраці з волонтерами;
 • Музей в інтернет-просторі;
 • Музей на теле–  і кіноекрані.

 

 1. Конкурсна програма форуму відбувається у 3 етапи:

І етап  –  від оголошення Форуму до 19 травня 2017 р.: надсилання електронною поштою комплекту презентаційних матеріалів (заповнена заявка  –  презентація конкурсного музейного продукту  –  кандидатура представника до журі).

ІІ етап  –  від 22 до 26 травня 2017 р.: дистанційний перегляд та оцінювання членами журі презентацій музейних продуктів у всіх номінаціях з наступним підведенням підсумкової оцінки оргкомітетом.

ІІІ етап  –  9-11 червня 2017 р.: презентація конкурсних програм та продуктів під час Музейного форуму «Музей: храм муз  –  2017», в якій беруть участь учасники форуму, відвідувачі Меджибізької фортеці, учасники та гості XVII науково-краєзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: туризм як чинник європейської інтеграції, соціального та культурного розвитку».

 1. Експозиції конкурсних програм та продуктів доставляються учасниками, монтуються на експозиційних площах ДІКЗ «Межибіж» (у Меджибізькій фортеці) та за бажанням учасників експонуються впродовж одного, двох або усіх трьох днів Форуму. ДІКЗ «Межибіж» на час перебування експозицій у виставкових залах забезпечує догляд і охорону у неробочий час.
 1. На завершення першого дня Музейного форуму «Музей: храм муз  –  2017» (тобто 9 червня 2017 р.) відбувається оголошення переможців Форуму у номінаціях за заздалегідь підведеними підсумками.
 1. До пакету презентаційних матеріалів, який подається на конкурс, музейна установа  –  учасник Форуму надсилає на електронну пошту оргкомітету (якщо розмір файлів значний – використовуйте файлообмінні сервери):
 • презентацію у форматі PowerPoint або відеосюжет, який демонструє членам журі і глядачам заявлений музейний продукт з урахуванням таких критеріїв: відповідність тематичним напрямкам форуму, професіоналізм виконання, актуальність змісту, науковість, оригінальність задуму, інноваційний характер роботи, використання сучасних технологій;
 • додаткові текстові або інші матеріали, які допомагають якнайкраще представити музейний продукт;
 • заповнену у всіх пунктах форму заявки на участь у Форумі;
 • (за бажанням) доповідь, статтю або повідомлення для участі у XVII науково-краєзнавчій конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: туризм як чинник європейської інтеграції, соціального та культурного розвитку», які оформлено згідно вимог інформаційного листа (див. за посиланням).
 1. Переможці у номінаціях нагороджуються дипломами Музейного форуму «Музей: храм муз  –  2017».

ІІІ. Журі Форуму та принципи оцінювання

 1. Журі складається з представників музейних установ учасників Форуму, а також  представника організатора (ДІКЗ «Межибіж») і представника ГО «Західноукраїнська спілка музеїв». За пропозиціями учасників Форуму, які внесено до початку оцінювання, до складу журі можуть бути включені й представники інших установ та організацій, які презентують музейну спільноту.
 2. Члени журі повідомляють свої електронні адреси, на які отримують онлайн-доступ до поданих матеріалів та оціночні форми.
 3. Члени журі вчасно переглядають та виставляють оцінки. Крайній строк отримання заповненої оціночної форми оргкомітетом  –  18:00 год. 26 травня 2017 р.
 4. У формі повинні бути виставлені оцінки за 5-бальною шкалою усім представленим музейним продуктам. Відсутність виставленої оцінки вважається за 0 балів відповідному музейному продукту. Не надіслана до кінцевого терміну оціночна форма участі у підрахунку підсумкових оцінок не бере. Сумарний підрахунок оціночних балів здійснює оргкомітет.
 5. За підсумками підрахунку балів, виставлених членами журі, оргкомітет визначає переможців у тематичних номінаціях. В залежності від кількості поданих у номінаціях заявок та кількості оціночних балів оргкомітет може прийняти рішення про відзначення дипломами також за ІІ та ІІІ місце у номінаціях. У разі, якщо конкурсний музейний продукт не переміг у заявленій тематичній номінації, але має достатню кількість балів та за змістом і рівнем відповідає іншій  –  оргкомітет може прийняти рішення про його відзначення дипломом у іншій номінації.
 6. Усі оціночні форми після завершення форуму зберігаються. Інформація щодо виставлених оціночних балів є публічною для забезпечення відкритості результатів.
 7. Використання та обробка персональних даних, одержаних з метою виконання даного Положення, здійснюється згідно вимог Закону України «Про захист персональних баз даних».

IV. Програма форуму

9 червня 2017 р. – день перший, п’ятниця

9:00-12:00 –   заїзд учасників форуму,  монтаж обладнання і експозицій
12:00-12:30 –   урочисте відкриття форуму
12:30-16:30 –   презентація конкурсних програм для учасників форуму, ЗМІ та відвідувачів, робота інтерактивних експозицій, майстер-класи
12:30-14:00 –   панельна дискусія «Музей між минулим і майбутнім  –  від мрії до дії»
14:00-15:00 –   кавова пауза, екскурсії музейними експозиціями Меджибізької фортеці
15:00-16:30 –   панельна дикусія «Музей як туристичний продукт»
16:30-17:00 –   урочисте підведення підсумків конкурсної програми, оголошення результатів і нагородження переможців
17:00-18:00 –   замкові гостини
18:00 –   переїзд до готелів

 

10 червня 2017 р. – день другий, субота

10:00-11:00 –   ранкова кава у Меджибізькій фортеці, реєстрація учасників XVII науково-краєзнавчої конференції
10:00-16:00 –   презентація конкурсних програм для учасників XVII науково-краєзнавчої конференції, форуму, ЗМІ та відвідувачів, робота інтерактивних експозицій, майстер-класи
11:00-11:30 –   відкриття другого дня  форуму і XVII науково-краєзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: туризм як чинник європейської інтеграції, соціального та культурного розвитку»
11:30-13:00 –   пленарне засідання конференції
13:00-13:30 –   кавова пауза, презентації виставок
13:30-15:30 –   секційні засідання конференції
15:30-17:00 –   підведення підсумків конференції, замкові гостини
17:00 –   від’їзд учасників конференції, переїзд до готелів учасників третього дня форуму

 

11 червня 2017 р. – день третій, неділя

10:00-11:00 –   ранкова кава у Меджибізькій фортеці
10:00-17:00 –   презентація конкурсних програм для відвідувачів, робота інтерактивних експозицій, майстер-класи
11:00-13:00 –   екскурсія до Санктуарію Матері Божої Летичівської
13:00-14:00 –   обід
14:00-16:00 –   ексклюзивна екскурсія «Невідомий Меджибіж»  –  територією найдавнішого міста на Поділлі, з відвіданням могили засновника хасидизму Ізраеля бен Ієлезера Баал Шем Това та місця зустрічі героя двох континентів Тадеуша Костюшка з своїм останнім коханням
з 16:00 –   дружнє спілкування, від’їзд учасників форуму