Місто Хмельницький (Плоскирів, Проскурів) на сторінках наукового вісника “Межибіж”. Анотований бібліографічний покажчик

Краєзнавцям та широкому колу читачів пропонується анотований бібліографічний покажчик статей з історії міста Хмельницького (Плоскирова, Проскурова), які було опубліковано на сторінках періодичного видання “Науковий вісник “Межибіж” з 2009 по 2015 р. включно. Для зручності користування наводяться тематичні, географічні і хронологічні рубрики кожної статті.

Ключові слова: Хмельницький, Плоскирів, Проскурів, історія, краєзнавство, бібліографія, Меджибіж

Науково-краєзнавчі конференції, присвячені різноманітним тематичним напрямкам історії і краєзнавства, регулярно (двічі на рік) проводяться у Державному історико-культурному заповіднику “Межибіж” починаючи з 2009 р. Найпершою ж у Меджибожі була науково-практична конференція “Меджибіж: 850 років історії” [1], яка відбулася 20 років тому, у 1996 р. Ці науково-краєзнавчі зібрання є відкритими, тобто географічно не обмежуються містечком Меджибіж та навколишнім регіоном, а активно залучають для контактів, досліджень, дискусій і публікацій науково-краєзнавчу спільноту з усієї України і з-за кордону. При тому тематика міської та містечкової історії, міської етнографії, урбаністики, охорони міських пам’яток тощо є однією з пріоритетних. Результати науково-краєзнавчих праць отримують втілення у публікаціях на сторінках Наукового вісника “Межибіж”, який виходить щонайменше двома випусками на рік.

За період з 2009 р. на сторінках видання серед інших періодично публікувалися статті з історії міста Хмельницького (Плоскирова, Проскурова). У самому Хмельницькому проведення краєзнавчих конференцій є не частим явищем, зазвичай вони відбуваються один раз на п’ять років — до річниць першої письмової згадки про місто. Тому до заснування у листопаді 2014 р. міською організацією Національної спілки краєзнавців України науково-краєзнавчого збірника “Хмельницькі краєзнавчі студії” лише Науковий вісник “Межибіж” та щорічник Хмельницького обласного краєзнавчого музею “Літопис Хмельниччини” були тими виданнями, які надавали можливість краєзнавцям міста Хмельницького регулярно публікувати свої найновіші дослідження.

Продовжуючи традиції міського краєзнавства й надалі, з метою удоступнення попередніх публікацій для широкого кола читачів, подаємо анотований бібліографічний покажчик статей з історії міста Хмельницького, які було опубліковано на сторінках Наукового вісника “Межибіж” по 2015 рік включно.

Бібліографічні описи статей подано у хронологічному порядку публікації.

* * *

Юркова Т. О. Історія закладів культури м. Проскурова на сторінках окупаційних газет із фондів Хмельницького обласного краєзнавчого музею / Т. О. Юркова // Науковий вісник “Межибіж”: Матеріали Четвертої науково-краєзнавчої конференції “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України” / Під ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова, А. М Трембіцького та ін. – Меджибіж-Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2011. – Ч. 1.  – С. 394-396.
Рубрики: Культура — Війна — Окупація — Проскурів — 1941-1944 рр.
У статті розповідається про діяльність місцевих закладів культури м. Проскурова під час окупації 1941-1944 р. за матеріалами публікацій газети “Український голос”, що видавалася у той період у місті.

Григоренко О. П.  Становлення і розвиток Хмельницького Національного університету в експозиціях музею історії ВНЗ / О. П. Григоренко // Науковий вісник “Межибіж”: Матеріали П’ятої науково-краєзнавчої конференції “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”. / Під ред. О. Г. Погорільця, О. А. Коляструк, А. М. Трембіцького та ін. – Меджибіж-Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2011. – Ч. 1. –  С. 102-116.
Рубрики: Вища школа — ХНУ — музей — Хмельницький — XX-XXI ст.
У статті розповідається про становлення і розвиток Хмельницького національного університету в експозиціях музею історії ВНЗ – першого у місті Хмельницькому.

Брицька О. М.  Хмельницький обласний краєзнавчий музей: минуле та сьогодення / О. М. Брицька // П’ята науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”, присвячена 10-й річниці утворення Державного історико-культурного заповідника “Межибіж”, 40-річчю відкриття музею в Меджибізькій фортеці, 425-річчю Святомиколаївської церкви, 865-річчю першої писемної згадки про Меджибіж. Науковий вісник “Межибіж”. – 2011. – Вип. 2. – С. 96-99.
Рубрики: Музей — Краєзнавство — Проскурів — Хмельницький — XX ст.
У статті розповідається про становлення музею – від першої установи музейного типу у м. Проскурові до сьогоднішнього Хмельницького обласного краєзнавчого музею.

Єсюнін С. М.  До історії надання Плоскирову магдебурзького права / С. М. Єсюнін // VII науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”, присвячена 650-річчю битви на Синіх Водах. Науковий вісник “Межибіж”. – 2013. – Вип. 1, Ч. 1. – С. 139-146.
Рубрики:  Самоврядування — Магдебургія — Плоскирів — XVI ст.
У статті розглядається питання надання Плоскирову (нині м. Хмельницький) магдебурзького права та розвиток міста у XVI-XVII ст.

Западенко І. В. Три списи Флоріана Шарого: символ, переданий нащадкам / І. В. Западенко // VII науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”, присвячена 650-річчю битви на Синіх Водах. Науковий вісник “Межибіж”. – 2013. – Вип. 1, Ч. 1. – С. 151-156 : іл.
Рубрики: Герб — Геральдика — Фалеристика — Філателія — Плоскирів — Проскурів — Хмельницький — XV-XX ст.
Статтю присвячено відображенню символіки Флоріана Шарого, засновника роду Замойських, у предметах місцевої фалеристики кінця XIX — початку XX ст. Предмети, які згадуються у статті, зберігаються у музеї історії міста Хмельницького.

Западенко І. В. Статут територіальної громади міста Хмельницького – перший крок відродження самоврядних традицій у сучасній Україні / І. В. Западенко // VII науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”, присвячена 650-річчю битви на Синіх Водах. Науковий вісник “Межибіж”. – 2013. – Вип. 1, Ч. 1. – С. 156-158.
Рубрики: Самоврядування — Статут — Хмельницький — 1990-ті рр.
На підставі документів у статті обгрунтовується пріоритет міста Хмельницького у прийнятті Статуту територіальної громади міста, який був першим практичним кроком у відродженні міського самоврядування в сучасній Україні.

Григоренко О. П. Міжнародне наукове співробітництво в експозиції музею історії Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // IX науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: пам’яткоохоронна справа на Правобережній Україні: історія, методологія, проблеми”. Науковий вісник “Межибіж”. – 2013. – Вип. 2, Ч. 1. – С. 36-48.
Рубрики: Вища школа — ХНУ — музей — Хмельницький — XX-XXI ст.
У статті розповідається про експозицію музею історії Хмельницького національного університету – першого вищого навчального закладу в місті Хмельницькому – в міжнародному науковому співробітництві.

Єсюнін С. М.  Пам’ятки архітектури та історії міста Хмельницького: сучасний стан проблеми / С. М. Єсюнін // IX науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: пам’яткоохоронна справа на Правобережній Україні: історія, методологія, проблеми”. Науковий вісник “Межибіж”. – 2013. – Вип. 2, Ч. 1. – С. 69-76 : іл.
Рубрики: Пам’ятки — Історія — Архітектура — Хмельницький — XIX-XX ст.
Розглянуто стан збереження пам’яток архітектури у місті Хмельницькому, подано перелік запропонованих до збереження об’єктів.

Кух О. М. Пам’яткоохоронний аспект діяльності Проскурівського підвідділу Російського військово-історичного товариства (1911-1914 рр.) / О. М. Кух, В. Б. Стецюк // IX науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: пам’яткоохоронна справа на Правобережній Україні: історія, методологія, проблеми”. Науковий вісник “Межибіж”. – 2013. – Вип. 2, Ч. 1. – С. 144-148.
Рубрики: Пам’ятки — Війна — Проскурів — 1911-1914 рр.
Статтю присвячено характеристиці заходів Проскурівського підвідділу Російського військово-історичного товариства, спрямованих на вивчення й збереження пам’яток військової історії.

Єсюнін С. М. Пам’ятники гетьманові Богданові Хмельницькому у місті Хмельницькому / С. М. Єсюнін // Десята (ювілейна) міжнародна науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”, присвячена 365-річчю початку Національно-визвольної війни українського народу 1648-1676 рр. Науковий вісник “Межибіж”. – 2013, – Вип. 2, Ч. 2. – С. 74-78 : іл.
Рубрики: Пам’ятники — Богдан Хмельницький — Хмельницький — XX ст.
У статті подано опис чотирьох пам’ятників гетьману Богдану Хмельницькому, які встановлено у м. Хмельницькому: опис, історія створення, місце розташування.

Западенко І. В. З Острова до Проскурова. Домашня ікона, що стала свідком краху російської армії / І. В. Западенко // XI науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: Поділля та Південно-Східна Волинь у 60-ті роки XIX – 40-ві роки XX століття”. Науковий вісник “Межибіж”. – 2014. – Вип. 1, Ч. 1. – С. 122-131 : іл.
Рубрики: Війна — I Світова — Православ’я — Галичина — Проскурів — Тернопіль — 1917 р.
Статтю присвячено дослідженню ікони Матері Божої Казанської, яка під час так званого “Тернопільського розгрому” була знайдена у с. Острів та з часів Першої Світової війни зберігається у родині мешканців м. Хмельницького.

Єсюнін С. М. Історія Проскурівського собору Різдва Богородиці / С. М. Єсюнін // XII науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: історія релігії на теренах Поділля та Південно-Східної Волині. Науковий вісник “Межибіж”. – 2014. – Вип. 2. – С. 107-111 : іл.
Рубрики: Релігія — Православ’я — Проскурів — XIX ст.
Висвітлюється історія православної церкви у місті Хмельницькому (Плоскирові, Проскурові) та історія побудови соборного храму Різдва Богородиці.

Папонова В. В. Предмети юдаїки з фондів музею історії міста Хмельницького / В. В. Папонова // XII науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: історія релігії на теренах Поділля та Південно-Східної Волині”. Науковий вісник “Межибіж”. – 2014. – Вип. 2. – С. 190-201 : іл.
Рубрики: Релігія — Юдаїзм — Євреї — Побут — Проскурів — XIX-XX ст.
У статті подається детальне дослідження одного конкретного предмету з музейної колекції юдаїки з фондів музею історії міста Хмельницького від науково-уніфікованої легенди Бсамім до своєрідної інструкції з використання його в юдаїзмі крізь призму історії єврейського релігійно-обрядового мистецтва.

Майнгардт-Гоголь Н. М. Проскурівська трагедія та подвиг протодиякона Климентія Качуровського / Н. М. Майнгардт-Гоголь // XII науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: історія релігії на теренах Поділля та Південно-Східної Волині”. Науковий вісник “Межибіж”. – 2014. – Вип. 2. – С. 290-297.
Рубрики: Релігія — Православ’я — Юдаїзм — Погром — Проскурів — 1919 р.
У статті подається коротка історична довідка про події погрому 1919 року у Проскурові, подвиг К. Качуровського, опис пам’ятника на його могилі, вшанування жертв Проскурівської трагедії та Климентія Качуровського.

Западенко І. В.  Толерантність у міжконфесійних взаєминах транскордонних регіонів України на прикладі міста Хмельницького / І. В. Западенко, О. І. Западенко // XII науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: історія релігії на теренах Поділля та Південно-Східної Волині”. Науковий вісник “Межибіж”. – 2014. – Вип. 2. – С. 368-374.
Рубрики: Релігія — Православ’я — Римо-католицизм — Греко-католицизм — Іслам — Проскурів — Хмельницький — Поділля
У статті аналізується формування міжконфесійних стосунків у Подільському регіоні від середини XV ст. до сучасності.

Западенко І. В. Опис проскурівського кварталу у спогадах автора повісті “Жорстоке століття” (за матеріалами переписки з Е. Коренблітом) / І. В. Западенко // Чотирнадцята науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: містечка Правобережної України – історія, проблеми, перспективи розвитку”. Науковий вісник “Межибіж”. – 2015. – Вип. 2. – С. 183-193 : іл.
Рубрики: Мемуари — Побут — Міщани — Євреї — Проскурів — 1930-ті рр.
У статті наводяться витяги з листування з автором книги “Жорстоке століття” Еммануїлом Коренблітом, які доповнюють відомості про місто Проскурів 1930-х рр., що містяться у вищеназваній книзі спогадів.

Церклевич В. С. Автентичні риси розвитку стаціонарної торгівлі у провінційному місті Правобережної України XIX ст.: Проскурів / В. С. Церклевич // Чотирнадцята науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: містечка Правобережної України – історія, проблеми, перспективи розвитку”. Науковий вісник “Межибіж”. – 2015. – Вип. 2. – С. 260-269.
Рубрики: Торгівля — Проскурів — XIX ст.
Статтю присвячено аналізу історичних, соціально-економічних умов і факторів, що забезпечили перетворення провінційного міста на значний торговий осередок Правобережної України; здійснено спробу нарису автентичного торговельно-промислового обличчя Проскурова ХІХ – поч. ХХ ст.

Джерела:

  1. Меджибіж: 850 років історії: Матеріали науково-практичної конференції 17 серпня 1996 р. / Ред. кол. Мазурков А. А. (голова), Слободянюк П. Я. (наук, ред.), Ільїнська О. В., Карван С. Л, Медведчук Г. К., Синиця Н. М.; худ. Ільїнський В. М. – Меджибіж : [б. в.], 1996. – 171 с.
  2. Науковий вісник “Межибіж”: Матеріали Четвертої науково-краєзнавчої конференції “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України” / Під ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова, А. М Трембіцького та ін. – Меджибіж-Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2011.- Ч. 1. – 532 с.
  3. Науковий вісник “Межибіж”: Матеріали П’ятої науково-краєзнавчої конференції “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України”. / Під ред. О. Г. Погорільця, О. А. Коляструк, А. М. Трембіцького та ін. – Меджибіж-Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2011,- Ч. 1.- 504 с.
  4. Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства (Науковий вісник “Межибіж” – 1’2013). – Хмельницький : ІРД, 2013. – Ч. 1. – 396 с.
  5. Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства (Науковий вісник “Межибіж” — 2’2013). – Хмельницький : ІРД, 2013. – Ч. 1. – 366 с.
  6. Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства (Науковий вісник “Межибіж” — 1’2014). — Хмельницький : ІРД, 2014. – Ч. 1.- 530 с.
  7. Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства (Науковий вісник “Межибіж” — 2’2014). — Хмельницький : ІРД, 2014. – 450 с.
  8. Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства (Науковий вісник “Межибіж” — 2’2015). — Хмельницький : ІРД, 2015. – 317 с.

Западенко І. В. Місто Хмельницький (Плоскирів, Проскурів)
на сторінках наукового вісника “Межибіж”.
Анотований бібліографічний покажчик / І. В. Западенко, О. Г. Погорілець
// Матеріали І Міжнародної наукової історико-краєзнавчої
конференції “місто Хмельницький в контексті
історії України”. – Хмельницький, 2016. – С. 107-111.