Інформаційний лист. ІІІ Археологічні читання, присвячені 70-річчю О. Авагяна та 60-річчю Ю. Толкачова

10801658_595201773939477_937509604488908076_n

ДІКЗ “Межибіж”  5 січня 2014 р. проводить ІІІ Археологічні читання, присвячені 70-річчю з дня народження українського археолога, спелеолога, музиканта і поета Олександра Авагяна та 60-річчю з дня народження археолога, історика та краєзнавця Юрія Толкачова.

ІІІ Археологічні читання планується провести за такими напрямами:

І. Археологічні дослідження Поділля і Південно-Східної Волині.
ІІ. Історія діяльності археологічних експедицій на Поділлі та Південно-Східній Волині (в межах сучасних Вінницької, Хмельницької, північної частини Чернівецької, південних – Житомирської і Рівненської, західної – Тернопільської областей).
ІІІ. Археологічні дослідження Меджибожа та його околиць: здобутки і перспективи.
IV. Археологічні дослідження Меджибізької фортеці: здобутки і перспективи.
V. Археологи та подвижники археологічних досліджень краю.

Вимоги до матеріалів:

Обсяг 6-12 сторінок формату А4 (стиль звичайний, формат Word, розмір шрифту 14, мідрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,0, вирівнювання по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє 20 мм, ліве 30, праве15. Наявність аннотації і ключових слів (3-8 слів) українською та англійською мовами.

Можливі ілюстрації у форматі JPEG з роздільною здатністю 300 dpi, підписи до них.

Посилання на джерела подаються в квадратних дужках [1], [2, с.3], [4, арк.5], [6; 7]. Список використаних джерел подавати в порядку згадування в тексті і відповідно до вимог бібліографічного опису джерел та літератури.

На окремому аркуші подати відомості про місце роботи (навчання) автора (авторів), посаду, науковий ступінь, вчене звання, адресу (поштову та Еmail при наявності), номер телефону.

Матеріали надсилати за адресами:
31530, вул. Жовтнева, 1, смт. Меджибіж, Летичівський район, Хмельницька область, ДІКЗ «Межибіж»;
або на Еmail: stealthy-dom@mail.ru моб. тел. 097-229-58-92 (Анатолій Михайлович)
Організатори забезпечують проведення культурної програми.