Анонс: XVI науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: музеї в культурних ландшафтах України і Східної Європи”

До  45-річчя відкриття музею в Меджибізькій фортеці та 15-річчя створення Державного історико-культурного заповідника “Межибіж” управління культури, національностей, релігій  та туризму Хмельницької облдержадміністрації та Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» спільно з Хмельницькою обласною організацією Національної спілки краєзнавців України 28 жовтня 2016 року проводять ХVI науково-краєзнавчу конференцію «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: музеї в культурних ландшафтах України і Східної Європи».

Робота конференції планується за такими напрямами:

1. Музеї в суспільстві – науці, культурі, освіті: місія та методологія, від класичних засад до сучасного переосмислення.

2. Музеї як центри збереження культурних ландшафтів та локальної культурної спадщини.

3. Музей ззовні і зсередини: теорія і практика сучасного музейництва в Україні і за кордоном. Методи, технології, творче освоєння музейного простору.

4. Музеєфікація Меджибізької фортеці: минуле і перспектива.

5. Вітчизняний і зарубіжний досвід музеєфікації пам’яток архітектури. Проблеми реставрації та пристосування фортифікаційних споруд під музейні експозиції, фондосховища, культурні і туристичні центри.

6. Історія музейної справи. Наукова спадщина подвижників музейної справи в Україні і за кордоном: історіографія, бібліографія, наукові праці.

Заявлені тематичні блоки не є вичерпними і можуть доповнюватися.

Робочі мови конференції – українська, польська, російська.

Оргкомітет науково-краєзнавчої конференції приймає наукові доповіді з обов’язковим дотриманням таких вимог: обсяг до 16 сторінок формату А-4 (стиль «звичайний», формат Word розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,0, вирівнювання – по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє 20 мм, ліве – 30, праве – 15), наявність анотації і ключових слів (3-10 слів) мовою статті та англійською мовою. Оргкомітет залишає за собою право відхилення статей, поданих з недотриманням визначених вимог.

Можливі додатки – ілюстрації у форматі JPEG, роздільна здатність не менше 300 dpi, підписи до них.

Посилання на джерела подаються в квадратних дужках [1], [2, с.3], [4, арк.5], [6; 7]. Список використаних джерел подавати в порядку згадування в тексті і відповідно до вимог ДСТУ щодо бібліографічного опису джерел та літератури.

Увага! Збірник матеріалів конференції буде видано як у друкованому, так і в електронному вигляді на сайті ДІКЗ “Межибіж” http://mezhibozh.com .

У зв’язку з цим для включення доповіді до збірника кожному автору необхідно ознайомитися з умовами Ліцензійного договору про передачу ДІКЗ “Межибіж” невиключної ліцензії, яка дає право на використання  твору (опубліковано за посиланням: https://www.facebook.com/notes/державний-історико-культурний-заповідник-межибіж/ліцензійний-договір/844682458991406 ).

Збірник матеріалів планується видати до початку конференції – тому прохання: матеріали доповідей надсилати до 7 жовтня 2016 року на е-mail: mezhybizh@gmail.com.

Довідкова інформація за телефонами: 067-943-74-04 (Ігор Валентинович), 068-291-77-61 (Сергій Анатолійович)