Анонс: V Археологічні читання, присвячені пам’яті Івана Михальчишина

Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації та Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» спільно з Хмельницькою обласною організацією Національної спілки краєзнавців України 9 грудня 2016 року проводять V Археологічні читання, присвячені пам’яті знаного археолога і пам’яткоохоронця Івана Романовича Михальчишина. Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації та Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» спільно з Хмельницькою обласною організацією Національної спілки краєзнавців України 9 грудня 2016 року проводять V Археологічні читання, присвячені пам’яті знаного археолога і пам’яткоохоронця Івана Романовича Михальчишина.

Робота Археологічних читань планується за такими напрямами:

• Спогади про Івана Романовича Михальчишина.
• Теорія і методика археологічних досліджень.
• Польові дослідження.
• Питання аналізу археологічних матеріалів.
• Інформаційні методи в археології.
• Консервація і реставрація археологічних матеріалів.
• Природничо-наукові методи в археології.
• Проблеми охорони археологічних пам’яток.
• Музеєфікація археологічних пам’яток і артефактів.
• Історіографія археологічних досліджень.
• Археологічні дослідження Поділля і Південно-Східної Волині.
• Предмети археології у фондах музейних закладів та заповідників на теренах Поділля і Південно-Східної Волині.
• Постійно діюча археологічна експедиція “Меджибіж-2000”: історія та сучасність.
• Рецензії, повідомлення.

Заявлені тематичні блоки не є вичерпними і можуть доповнюватися. Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, російська.

Оргкомітет приймає наукові доповіді з ОБОВ’ЯЗКОВИМ дотриманням таких вимог: обсяг 6-12 сторінок формату А-4, стиль «звичайний», формат Word розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,0, вирівнювання – по ширині; розміри полів: верхнє і нижнє 20 мм, ліве – 30, праве – 15; ОБОВ’ЯЗКОВА наявність анотації і ключових слів (3-8 слів) на українській та англійській мовах. Можливі ілюстрації (від 1 до 4 ілюстрацій) у форматі JPEG або PNG з розміром не менше 1600 пікселів по довгій стороні, підписи до них.

Посилання на джерела подаються в квадратних дужках [1], [2, с.З], [4, арк.5], [6; 7]. Список використаних джерел подавати в порядку згадування в тексті і відповідно до вимог бібліографічного опису джерел та літератури.

Окремо подати відомості про місце роботи (навчання) автора, посаду, науковий ступінь, вчене звання, Email адресу, номер телефону.

Матеріали надсилати до 1 листопада 2016 р. на Email: mezhybizh@gmail.com

Увага! Збірник матеріалів конференції буде видано як у друкованому, так і в електронному вигляді на сайті ДІКЗ “Межибіж” http://mezhibozh.com/
У зв’язку з цим для включення доповіді до збірника кожному автору необхідно ознайомитися з умовами Ліцензійного договору про передачу ДІКЗ “Межибіж” невиключної ліцензії, яка дає право на використання твору (опубліковано за посиланням: https://www.facebook.com/notes/державний-історико-культурний-заповідник-межибіж/ліцензійний-договір/844682458991406 ). Надсиланням своїх матеріалів автори підтверджують згоду з умовами цієї угоди.

Довідкова інформація за телефонами:
моб. тел. 067-774-66-47 (Олег Григорович Погорілець, голова оргкомітету),
моб. тел. 067-943-74-04 (Ігор Валентинович Западенко, секретар оргкомітету).

У ході V Археологічних читань учасникам буде презентовано меморіальний науковий збірник пам’яті Івана Романовича Михальчишина.