Анонс конференції: “Архітектурна спадщина оборонних споруд Правобережної України…”

800px-Medzhibozh_Castle2_1850

Управління культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації та Державний історико-культурний заповідник «Межибіж», спільно з Кам’янець-Подільським національним університетом ім. І. Огієнка, Центром дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ та Хмельницькою обласною організацією Національної спілки краєзнавців України 19-20 червня 2015 року проводять ХІІІ науково-краєзнавчу конференцію «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: архітектурна спадщина оборонних споруд Правобережної України від найдавніших часів до сьогодення».

Робота конференції планується за такими напрямами:

І. Давньоруські укріплені городѝ
ІІ. Міста-фортеці, замки, палаци (XIV — XVIII ст.)
ІІІ. Сакральні споруди оборонного типу (монастирі, церкви, костели, синагоги)
IV. Військові укріплення (табори), сторожові вежі, оборонні дзвіниці тощо
V. Творці оборонних споруд на теренах Правобережної України

Оргкомітет науково-краєзнавчої конференції приймає наукові доповіді з обов’язковим дотриманням таких вимог: обсяг до 16 сторінок формату А-4 (стиль «звичайний», формат Word розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,0, вирівнювання – по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє 20 мм, ліве – 30, праве – 15), наявність анотації і ключових слів (3-10 слів) на українській та англійській мовах. Оргкомітет залишає за собою право відхилення статей поданих з недотриманням визначених вимог.

Можливі додатки – ілюстрації у форматі JPEG роздільна здатність не менше 300 dpi, підписи до них.

Посилання на джерела подаються в квадратних дужках [1], [2, с.3], [4, арк.5], [6; 7]. Список використаних джерел подавати в порядку згадування в тексті і відповідно до вимог ДСТУ, щодо бібліографічного опису джерел та літератури.

На окремому аркуші подати відомості про місце роботи (навчання) автора (авторів), посаду, науковий ступінь, вчене звання, адресу (поштову та Еmail при наявності), номер телефону.

Збірник матеріалів науково-краєзнавчої конференції видається до її початку (вартість збірника – 60 грн.), тому матеріали надсилати до 15 травня 2015 року за адресами: 31530, смт. Меджибіж, Летичівський район, Хмельницька область, ДІКЗ «Межибіж»; або на Еmail: mezhybizh@ukr.net моб. тел. 067-774-66-47 (Олег Григорович).

Організатори забезпечують проведення культурної програми.

Оргкомітет