Bariery przeciwko rosyjskim czołgom są teraz wykonane ze stalowych rusztowań. Barriers against Russian tanks are made of steel scaffolding used during the restoration.

Это замок XVI века в г. Меджибиж, #Украина. Ее восстановление было остановлено из-за агрессии РФ против Украины. Барьеры против российских танков сделаны из стальных лесов, используемых при реставрации.

To jest zamek Sieniawskich z XVI wieku w miasteczku Międzybóż na Ukrainie. Jego odbudowę przerwała agresja Rosji na Ukrainę. Bariery przeciwko rosyjskim czołgom są teraz wykonane ze stalowych rusztowań.

This is a castle of the XVI century in Medzhybizh town, #Ukraine. Its restoration was stopped due to Russian aggression against Ukraine. Barriers against Russian tanks are made of steel scaffolding used during the restoration.