Запрошуємо на конференцію “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: містечка Правобережної України – історія, проблеми, перспективи розвитку”

Вулиця листівка Шпізмана аверс

30 жовтня 2015 року в Державному історико-культурному заповіднику “Межибіж”  відбудеться науково-краєзнавча конференція “Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: містечка Правобережної України – історія, проблеми, перспективи розвитку” за такими напрямками:

– Історіографічні та джерелознавчі аспекти містечкової історії Поділля
– Історія заснування, здобуття містечкового статусу та зворотний процес
– Містечкове управління та самоуправління
– Міщани – їх соціальний, національний і релігійний аспекти
– Містечка як промислові й торговельні осередки
– Архітектурна історія містечок, їх планування, забудова і благоустрій
– Розвиток медицини, освіти, культурно-етнографічні аспекти містечкового життя
– Містечкове повсякдення та небуденні події
– Містечкова геральдика: під польським і російським орлами

Оргкомітет науково-краєзнавчої конференції приймає наукові доповіді з обов’язковим дотриманням таких вимог: обсяг 6-12 сторінок формату А-4 (стиль «звичайний», формат Word розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,0, вирівнювання – по ширині. Розміри полів: верхнє і нижнє 20 мм, ліве – 30, праве – 15), наявність анотації і ключових слів (3-8 слів) на українській та англійській мовах, УДК. Оргкомітет залишає за собою право відхилення статей поданих з недотриманням визначених вимог.

Можливі додатки – ілюстрації у форматі JPEG роздільна здатність не менше 300 dpi, підписи до них.

Посилання на джерела подаються в квадратних дужках [1], [2, с.3], [4, арк.5], [6; 7]. Список використаних джерел подавати в порядку згадування в тексті і відповідно до вимог щодо бібліографічного опису джерел та літератури.
На окремому аркуші подати відомості про місце роботи (навчання) автора (авторів), посаду, науковий ступінь, вчене звання, адресу (поштову та Еmail при наявності), номер телефону.

Матеріали надсилати за адресою: 31530, смт. Меджибіж, Летичівський район, Хмельницька область, ДІКЗ «Межибіж»; або на Еmail: mezhybizh@ukr.net моб. тел. 067-774-66-47 (Олег Григорович).

Організатори забезпечують проведення культурної програми.