Міжнародний фаховий семінар «Проблеми і перспективи нумізматики античної та римської доби на теренах Південно-Східної Європи» був присвячений пам’яті В.О. Анохіна

26 вересня в Державному історико-культурному заповідникові «Межибіж» відбувся Міжнародний фаховий семінар «Проблеми і перспективи нумізматики античної та римської доби на теренах Південно-Східної Європи», присвячений пам’яті В.О. Анохіна.

В роботі семінару взяли участь фахівці з античної та римської нумізматики з Інституту історії Варшавського університету, Білоруського державного університету, Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка, Національного музею історії України, Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», незалежні дослідники з Києва, Одеси, Варшави, Хмельницького, Вінниці.  

Вітальним словом роботу пленарного засідання відкрив директор Державного історико-культурного заповідника О.Г. Погорілець. На деяких аспектах збереження наукової спадщини В.О. Анохіна в своїй доповіді закцентували увагу О.Г. Погорілець та О.В. Надвірняк. В доповіді К.В. Мизгіна були розглянуті  проблеми і перспективи нумізматики римської доби на теренах Південно-Східної Європи.

Робота семінару пройшла в рамках програми двох тематичних блоків: «Сторінки античної нумізматики» та «Римська монета в ареалі розповсюдження варварських племен Південно-Східної Європи».  За підсумками обговорення учасниками семінару було прийнято проект Резолюції щодо заходів по відзначенню 90-річчя В.О. Анохіна у наступному 2020 році.