Виданий збірник матеріалів Археологічних читань, які відбулися в Державному історико-­ку­льтурному заповіднику «Межибіж» у 2016­-2020 роках.

З приємністю пропонуємо науковцям, крає­знавцям, студентам та широкому колу чита­чів збірник матеріалів Археологічних читань, які відбулися в Державному історико-­ку­льтурному заповіднику «Межибіж» у 2016­-2020 роках. Непростий час, який випав на долю українського суспільства, позначився й на можливостях видавничої справи закладів ку­льтури, тому довелося зачекати на те, щоб матеріали 5-­х, 6-­х, 7­-х, 8-­х та 9-х Археологічних читань побачила широкий світ. Але результат, який Ви, шановний чита­чу, тримаєте в руках, вартий того очікування. Під однією обкладинкою об’ємного тому зі­брано обсяг матеріалів та інформації, які у ча­сі охоплюють період від палеоліту, діб бронзи і заліза через давньоримський і ран­ньослов’янський час до модерної доби та суча­сності. Задля зручності роботи із збірником публікації систематизовано не за хронологією виголошення доповідей, а за тематичним принципом.

Возможно, это изображение (текст)